Стефан Турчак

Стефан Васильович Турчак – один з найвидатніших диригентів XX століття, з ім’ям якого пов’язані найзначиміші сторінки українського оперно-балетного і симфонічного виконавства. Яскравий музичний талант поєднувався в ньому із високими ідеалами гуманізму і патріотизму, винятковим професіоналізмом.

Історія конкурсу

Перший національний конкурс диригентів відбувався 15-24 грудня 1994 року в Києві і був присвячений пам'яті видатного українського оперного та симфонічного дири гента Стефана Турчака (1938-1988).

Оргкомітет конкурсу

СКЛАД Організаційного комітету з підготовки та проведення Третього Міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака.

Журі конкурсу

До складу журi Конкурсу запрошуються видатнi дiячi музичного мистецтва України та зарубiжжя. Журi працює вiдповiдно до «Положення про журi». Голова журі – Євген Федорович Станкович.

Учасники конкурсу

У Конкурсi можуть брати участь оперно-симфонiчнi диригенти, яким у рiк проведення Конкурсу (станом на 26 листопада) виповниться не бiльше 35-ти рокiв.